Aşkın Kimyasından Sevginin Simyasına: İlişki Yönetimi

Dr. Nurettin AYDIN Eserleri

Ne var ki aşktan başka, sıradan insanları değme şairlere dönüştüren, romanlar yazdıran, filmlere, destanlara, nesilden nesle anlatılan efsanelere konu olan? Sanattan ve edebiyattan aşkı çıkarsalar geriye ne kalır? HİÇ! Aşk sanattaki gize, tuvaldeki ize, saza, söze ruh verendir. Gerisi oran, gerisi matematik, gerisi muhasebeci hesabı… Sözden aşkı çıkarsalar HİÇ kalır!

Multi-disipliner bir sosyal bilimci olan yazar bu çağı “ilişkilerin kriz çağı” olarak nitelemekte ve “hiçbir aşk hâkim karşısına çıkarılmamalı” hassasiyeti ile bu kitapta aşk ve evliliklerde yaşanan sorunlara bir merhem sunmayı amaçlamaktadır.


YAZAR HAKKINDA

dr.nua Dr. Nurettin Aydın Hakkari’nin bir dağ köyünde doğdu, çocuk yaşta babasını kaybettikten sonra, yatılı okullarda okuyarak eğitim hayatına başladı ve halen dokuzuncu üniversite diploması için aktif öğrencidir.

1996 yılından buyana devlet memurluğundan arta kalan zamanlarında bölgesel kalkınma amacıyla hayvancılıktan arıcılığa, ceviz bahçesi kurmaktan küçük işletme projelerine 30’u aşkın proje hazırladı, uyguladı ve bunlar sayesinde 300’ü aşkın aileyi iş sahibi yaptı. Bu amaçla kalkınma kooperatifleri, dernekler, şirketler kurdu ve yönetti. Eş zamanlı olarak yenilenebilir enerji alanında ve bilişim alanında birkaç patent belgesinin sahibi olacak kadar bilimsel araştırmalarını da sürdürdü. Halen çeşitli sosyal girişimleriyle dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çalışmaktadır.

Copyright © 2015-2021 All Rights Reserved.