Madencilikte Risk Değerlendirme Eylem Planı (Önerisi)

Dr. Nurettin AYDIN Eserleri

Bu çalışmadaki amaç, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, 3213 sayılı Maden Kanunu ve Risk Değerlendirme Koordinatörlüğü görev tanımındaki kapsama uygun olarak, madencilik sektöründe risk değerlendirme çerçevesini belirlemek için bir yol haritası sunmaktır.

Çalışmada, üç adımda “Güvenli Madencilik” vizyonuna erişmeyi amaçlayan muhtemel iş planını kısaorta ve uzun vadeli hedefler üzerinden ele almaktadır. Kısa vadede (12 ay içinde) MİGEM, MTA, TTK, TKİ, EÜAŞ, ETİ Maden, Üniversiteler akademik camia, Uzman Kurum/Kuruluşlar, özel sektör ve ilgili STK’ temsilcilerinin katılımı ile  “Risk derecelendirme kriterlerinin belirlenmesi” ve “Madenlerimizde risklerin sınıflandırılması” amacıyla en kısa zamanda bir çalıştay/komisyon düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ardından mevcut ocakların belirlenen risk sınıflarına ve derecelerine göre gruplanması ve haritalanması ile özetle bir yıl içerisinde, Risk değerlendirme Koordinatörlüğü çalışma alanının sınırları ve metodolojisinin oluşturulması, veri akışının başlaması hedeflenmektedir.

Orta vadede Türkiye’deki maden ruhsatlarından sürekli ve güncel verilerin akışının sağlandığı güncel bir izleme sistemi, yasal altyapı, etkin denetim sistemi, standardizasyonun sağlanarak çalışan bir güvenli madencilik modelinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Uzun vadede tüm madencilik faaliyetlerinin minimum risk koşullarında yürütüldüğü, fiili olarak çalışan ocaklardaki gelişmelerin hem ruhsat bazında, hem de MİGEM’de “eşanlı” olarak izlenebildiği, ölçüm, ikaz/uyarı ve kurtarma sistemlerinin kusursuz işlediği bir sisteme ulaşmak hedeflenmektedir.


YAZAR HAKKINDA

Dr. Nurettin AYDIN, bu çalışmayı hazırladığı 2017 yılında MİGEM’de (şimdiki adı MAPEG) çalışmaktaydı. Yazar multi-disipliner bir araştırmacı ve kamu çalışanıdır. Yazar hakkında detaylar için www.nurettinaydin.com kişisel web sitesinden bakılabilir.

Copyright © 2015-2021 All Rights Reserved.