yenilenebilir-enerji-patenti2

Patent Konusu ve Proje Özeti: Suni Rüzgar Bacası

Patent No: 2009/03009

Düşük sıcaklıktaki termik atıklar ve jeotermal kaynaklardan, yenilenebilir elektrik enerjisi üretme metodu. Termik kaynaklardan (kömür, doğalgaz, jeotermal, nükleer vs.) elektrik üretme, klasik yöntemde buhar türbinleri ile yapılmaktadır. Buhar türbinleri, basınçlı buhar ile çalışır. Basınçlı buhar oluşması için, suyun en az 150 derecenin üzerinde ısıtılıp buhara dönüştürülmesi gerekir. Türbini çevirecek ve verimli şekilde elektrik üretecek buhar basıncı ancak bu sıcaklıkta mümkün olmaktadır. Klasik bir termik santralde, harcanan enerjinin en az %60’ı elektriğe dönüştürülememekte, baca ve soğutma kulelerinden dışarı atılmaktadır. Benzer şekilde sıcaklığı 100 derece dolayında olan çok sayıda jeotermal kaynak mevcuttur. Bu kaynaklardan, klasik buhar türbini ile enerji üretmek mümkün değildir.

Oysa uygun tasarımla, havayı ısıtıp rüzgara dönüştürmek ve rüzgardan elektrik üretmek metoduyla, 50 derecenin üzerindeki tüm ısıl kaynaklardan enerji üretimi mümkündür. Üsteli ek bir yakıt yakmadan ve tabiatı kirletmeden, tamamen yenilenebilir enerji üretimi için hem Türkiye’de hem de tüm dünyada, bu metotla enerji üretmeye uygun çok sayıda kaynak mevcuttur. Aslında kömür, nükleer ve doğal gaz gibi kaynaklar ile enerji üretmeye ihtiyaç kalmayabilir. (pdf eklenecek)

Mevcut Durumu: Prototip yapılması için, TÜBİTAK, Enerji Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi arasında gerekli görüşmeler ve yazışmalar yapıldı, 2016 yılında prototipin denenmesi planlanmaktadır.

yenilenebilir-enerji-patenti1

Patent Konusu ve Proje Özeti: Güneş Işığını Toplama ve Taşıma Yöntemi:

Patent No: 2009/01038

Güneş ışığının yansıtıcı aynalar vasıtasıyla konsantre hale getirilmesi ve enerji alanında kullanılması bilinen bir yöntemdir. Fakat ışığın farklı birimlerden toplanıp taşınarak, daha yüksek ısı elde edilmesi için avantajlar sağlamaktadır.

Bu projenin konusu, güneş ışığını hem enerji üretimi, hem yemek pişirilmesi, hem su ısıtılması ve hem de aydınlatma amaçlı taşınması için metot geliştirmektir.

Mevcut Durumu:  Diğer projelere önelcik verildiği için, bu projenin ticarileşmesi ile ilgili henüz bir çalışma yapılmamıştır.

patent-indirme

Patent Konusu ve Proje Özeti: İnternetten Bedava Film, Müzik, Kitap, Dergi:

Patent No: 2012/12739

Dünyada her yıl yüz binlerce yeni film yapılmakta, yeni müzik yapılmakta ve yeni kitap/dergi basılmaktadır. Bunların birçoğuna artık yaygınlaşan internet üzerinden de erişilmektedir. İnternet üzerinden erişim hem üreticiler hem de tüketiciler için kolaylık sağlamakta ve maliyetleri düşürmektedir. Fakat, büyük emekler ve masraflarla üretilen bu telif eserleri internetten çoğunlukla korsan olarak yayılmakta ve emek hırsızlığına konu olmaktadır. Çünkü tüketiciler, bunlar için bir bedel ödemek yerine bedava edinmeyi tercih etmektedirler.

Bu projede, hem tüketicilerin istediği şekilde tüm bu içerikleri bedava edinmeleri, hem de telif sahiplerinin her kopyadan ücret alabileceği bir sistem geliştirilmiştir.

Mevcut Durumu: Patent işlemleri tamamlanmak üzeredir.

solar-patent

Solar Kapı Numarası:

Patent No: (faydalı model işlemler sürüyor)

Şehirlerde apartman numaralarını kolay bulmak için, güneş enerjisi ile kendisini şarj eden ve geceleyin kendiliğinden yanan, apartman numarası sistemi.

Mevcut durumu:

PATENTSİZ PROJELER

.PDF veya .PPT formatında indirip bakabilirsiniz. Simgelere tıklamanız yeterlidir.

dogaltaslar

Doğal Taşlar e-borsası:

Patentsiz

Dünyada ilk doğal taşlar e-borsasını Türkiye’de kurmayı ve ülkeye büyük getiri sağlamayı amaçlayan madencilik projesidir.

İlk borsadan sonra 5 adet daha borsa kurulması amaçlanmıştır. 

kankim

Kankim:

Patentsiz

Kankim projesi, hayati bir ihtiyaç olan kan teminini, pratik ve yaratıcı bir yöntemle çözmeyi hedefleyen bir sistemdir. Kankim projesi kan ürünlerine dokunmaz, sadece ihtiyaç sahipleri ile donörleri ücretsiz olarak buluşturan bir yöntemdir.

2012 yılında projenin bütün yazılımları hazırlanmış, deneme çalışmasına başlanmış, ancak Sağlık Bakanlığının, “bu tür organizasyonları yapma yetkisinin kanunla Kızılay’a verildiği ve başka hiçbir kişi/kurumun bu alanda faaliyet gösteremeyeceğini yazılı olarak bildirmesi sonucu, proje durdurulmuştur.

taxi

8294 TAXİ:

Patentsiz

TAXİ projesi, dünyanın her yerinden, 8294 numarasını çevirerek, en yakındaki boş taksiyi çağırma projesidir.

Proje geliştirildiği sırada benzer başka çalışmalar da üretildiği için, uygulamaya geçirilmemiştir.

enerji-verimliligi

En-ver:

Patentsiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ Enerji Verimliliği çalışmalarına ilk gündeme getirdiği yıl, toplumsal bilinçlenmenin sağlanması amacıyla hazırlanmış ve bakanlığa sunulmuş projedir. 

sosyal-devlet

Şeffaf Yönetim, Sosyal Devlet kitapçığı:

Patentsiz

 2010 yılında, güncel bazı problemlere çözüm öneren kitapçık, tüm siyasi parti yetkililerine iletilmiştir.